VIiešajam Administavimui

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS DALYVAUTI ŠIAURĖS – BALTIJOS ŠALIŲ MOBILUMO IR TINKLAVEIKOS PROGRAMOJE VIEŠAJAM ADMINISTRAVIMUI

VšĮ „Šiaulių regiono plėtros agentūra“ kviečia bendradarbiauti rengiant ir teikiant paraiškas pagal Šiaurės – Baltijos šalių mobilumo ir tinklaveikos programą viešajam administravimui.
Šiaurės–Baltijos šalių mobilumo ir tinklaveikos programa viešajam administravimui (toliau – Programa) skiria finansinę paramą valstybės tarnautojams bei kitiems viešojo sektoriaus darbuotojams, norintiems vykti į stažuotes, mokymus, trumpalaikius darbinius vizitus Šiaurės ir Baltijos šalyse arba vykdantiems bendradarbiavimo tinklų veiklą minėtame regione.
Programoje dalyvauja Švedija, Suomija, Danija, Latvija, Estija, Lietuva, Norvegija ir Islandija bei trys autonominiai regionai: Alandų ir Farerų salos bei Grenlandija.

Programos tikslai

 • skatinti žinių perdavimą siekiant abipusės naudos įvairių sričių ir visų administracinių lygių (nacionalinio, regioninio, vietos) viešojo sektoriaus atstovams;
 • skatinti bendradarbiavimo tinklų veiklas politiškai prioritetinėse srityse;
 • skatinti pasikeitimą gerąja viešojo administravimo praktika ir prisidėti prie standartų harmonizavimo;
 • palengvinti įvairių ES fondų įsisavinimą ir bendrų projektų finansavimą Šiaurės ir Baltijos šalyse;
 • skatinti tarpsektorinį bendradarbiavimą;
 • skatinti ministerijų bendradarbiavimą;
 • skatinti vietinės bei regioninės valdžios kompetencijų ugdymą;
 • remti ilgalaikę veiklą.
  Metinis Programos biudžetas – 280 000 eurų. Programa padengia iki 60 procentų veiklos išlaidų.

Paraiškų teikimas ir svarstymas

 • Paraiškos teikiamos tik elektroniniu būdu.
 • Paraiškas individualia tvarka arba grupėmis gali teikti Šiaurės ir Baltijos šalių valstybės tarnautojai ir panašias funkcijas vykdantys viešojo sektoriaus atstovai.
 • Paraiškų teikėjai turi gerai mokėti darbinę anglų kalbą. Paraiškos, ataskaitos bei kiti programos dokumentai pateikiami anglų kalba.
 • Atrankos rezultatai paskelbiami per 8 savaites nuo paraiškų pateikimo termino pabaigos. Apie projektų atrankos rezultatus informuojami visi paraiškų teikėjai.
 • Sprendimai nėra skųstini.
 • Lėšos turi būti panaudotos per 12 mėnesių nuo finansavimo skyrimo.
Įrašas paskelbtas temoje Administavimui. Išsisaugokite pastovią nuorodą.