Paslaugos

 • Rengiami projektai ES struktūrinių fondų paramai gauti
 • Konsultuojama pildant projektų paraiškas
 • Teikiama informacija apie finansinės paramos įmonėms iš ES bei Lietuvos fondų galimybes
 • Konsultuojama projektų rengimo, valdymo klausimais
 • Miestų, rajonų, apskričių strateginių planų rengimas
 • Miestų, rajonų, apskričių bendrųjų planų rengimas, duomenų analizė
 • Miestų, rajonų, apskričių strateginių ir bendrųjų planų monitoringas
 • Įmonių, įstaigų strateginių planų rengimas ir monitoringas
 • Įmonių, įstaigų veiklos analizė
 • Miestų, rajonų, apskričių, įmonių, įstaigų plėtros tendencijų pagrindimas
 • Informacija ir patarimai pradedantiesiems verslininkams
 • Įmonių, filialų steigimas, pertvarkymas
 • Įstatų parengimas, perregistravimas
 • Firmų vardų ir ženklų patentavimas
 • Sutarčių sudarymas
 • Verslo planų rengimas
 • Investicinių projektų rengimas
 • Galimybių studijų atlikimas
 • Poveikio aplinkai vertinimas
 • Įmonių apskaitos tvarkymas
 • Personalo atrankos paslaugos
 • Partnerių paieška
 • Konsultacijos darbo teisės, personalo valdymo, apskaitos, finansavimo, įmonės valdymo klausimais
 • Buhalterinės apskaitos tvarkymas įmonėse
 • Darbų saugos dokumentacijos tvarkymas
 • Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimas
 • Pareiginių nuostatų rengimas
 • Konsultacijos darbų saugos, darbo, sutarčių teisės klausimais
 • Žurnalų gamyba, jų pildymas

Darbų saugos kursai

Darbdaviams
Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialistams

Kaimo plėtros skyrius

Šiaulių regiono plėtros agentūros tikslas – skatinti Šiaulių apskrities socialinį ir ekonominį augimą, žinių visuomenės plėtrą, saugoti ir palaikyti unikalią krašto gamtinę ir kultūrinę vienovę. Kaimas, ne tik neatskiriama, bet ir nepaprastai svarbi Saulės krašto dalis, todėl siekdami palaikyti jo augimą teikiame įvairią pagalbą savo regiono žemdirbiams:

 • Nemokamos konsultacijos ES struktūrinių fondų paramos gavimo klausimais;
 • Paraiškų pagal Bendrojo Programavimo Dokumento prioriteto ,,Kaimo plėtra ir žuvininkystė“ priemones pildymas;
 • Veiklos ir verslo planų rašymas;
 • Nemokami kursai, seminarai, konsultaciniai susitikimai Jūsų gyvenamojoje vietovėje ir kt..