Paramos iš mažų ūkių

VšĮ „Šiaulių regiono plėtros agentūra“ kviečia bendradarbiauti rengiant ir teikiant paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 m. programos veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“.

Galimi pareiškėjai: pagal šią priemonę paraiškas gali teikti pareiškėjai, kurių ūkio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, yra ne mažesnis kaip 4 000 Eur ir ne didesnis kaip 7 999 Eur pagal VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro apskaičiuotą ūkio ekonominį dydį 2016 m. sausio 1 d.

Tinkamos išlaidos:

Ø gamybinių naujų pastatų ir (arba) statinių statyba, rekonstrukcija ar kapitalinis remontas

  • Ø statybinės medžiagos;
  • nauja žemės ūkio technika ir įranga, technologiniai įrenginiai, kompiuterinė įranga, įskaitant programinę, N ir O kategorijų transporto priemonės;
  • infrastruktūra ūkininko valdoje;
  • bendrosios išlaidos;
  • ūkinių gyvūnų įsigijimas;
  • daugiamečių augalų įsigijimas ir jų sodinimas.

Finansuojamos nuo paramos paraiškos pateikimo patirtos išlaidos, bendrosios išlaidos finansuojamos patirtos ir 1 m. iki paraiškos pateikimo. Paramos lėšomis nėra finansuojamas sumokamas PVM.

Didžiausia galima projekto vertė ir intensyvumas: didžiausia ES parama smulkiam ūkiui pagal veiklos sritį „Parama smulkiems ūkiams“ yra iki 15 000 Eur. Parama išmokama dviem etapais per ne ilgesnį kaip 5 metų laikotarpį. Pirmoji išmokos dalis sudaro 80 proc. (12 000 Eur) prašomos ES paramos smulkiam ūkiui sumos ir yra išmokama priėmus sprendimą skirti paramą. Antroji išmoka (20 proc. arba 3 000 Eur) išmokama su sąlyga, kad smulkaus ūkio verslo planas buvo sėkmingai įgyvendintas. Parama gali sudaryti iki 100 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Paraiškas dalyvauti Programoje 2016 metais galima teikti iki gegužės 31 d.

VšĮ „Šiaulių regiono plėtros agentūra“ siūlo Jums kvalifikuotas nemokamas pirmines konsultacijas ir kokybiškas projekto paraiškų rengimo bei administravimo paslaugas.

Įrašas paskelbtas temoje Paramos. Išsisaugokite pastovią nuorodą.