Konsultacijų skyrius

BUHALTERINĖS PASLAUGOS

Tai būdas įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms tvarkyti savo buhalterinę apskaitą, nesamdant papildomų darbuotojų.

Pilnas buhalterinės apskaitos tvarkymas įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms
Pilnai tvarkome įmonių, įstaigų ir organizacijų buhalterinę apskaitą, išskyrus tokių įmonių, įstaigų ir organizacijų, kurioms nuolat reikalingi operatyviniai einamieji prekių, atsargų ar gaminių likučiai.

Pagal mūsų klientų pateiktus pirminius buhalterinės apskaitos dokumentus tvarkoma buhalterinė apskaita, apskaičiuojamas darbo užmokestis darbuotojams, parengiami darbo užmokesčio išmokėjimo žiniaraščiai, rengiamos pažymos darbuotojams apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį. Taip pat įmonių savininkams, įstaigų ar organizacijų vadovams pagal susitarimą rengiamos ataskaitos.
Apdoroję pirminius apskaitos duomenis, paruošiame visas ataskaitas bei deklaracijas ir patys jas pateikiame visoms kontroliuojančioms institucijoms (VSDF (Sodra), VMI, Statistikos departamentui prie LR Vyriausybės).
Taip pat papildomai konsultuojame Juųs buhalterinės apskaitos ar mokesčių klausimais.

Darbų ir priešgaisrinė sauga

 • Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimas;
 • Žurnalų rengimas ir pildymas;
 • Pareiginių nuostatų rengimas;
 • Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų specialisto paslaugos;
 • Priešgaisrinių instrukcijų rengimas įvairių tipų objektams;
 • Evakuacijos planų rengimas;
 • Konsultacijos;
 • Kita.

Mokymai, seminarai, kursai

Organizuojami mokymai pagal programas, kurias baigus išduodami valstybės pripažinti pažymėjimai.

Licencijos:

LR Švietimo ir mokslo ministerijos 2004 09 17 23 išduota Licencija Nr. 23/927 suteikianti galimybę mokinti pagal šias mokymo programas:

 • Asmens, atsakingo už priešgaisrinę saugą;
 • Darbdavio, jam atstovaujančio asmens;
 • Ekologinio ūkininkavimo žinių pagrindų;
 • Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialisto;
 • Kompiuterio vartojimo pagrindų;
 • Apskaitininko;
 • Darbininko, dirbančio aukštalipių darbus;
 • Automobilinio krautuvo vairuotojų;
 • Darbininko, vykdančio grunto kasimo, tvirtinimo ir kitus darbus iškasose ir pylimuose;
 • Darbininko, dirbančio šuliniuose ir kituose požeminiuose statiniuose, uždarose talpyklose;
 • Ūkininkavimo pradmenų.