Apie mus

Misija – skatinti Šiaulių regiono ekonominę – socialinę plėtrą, remiantis darnaus vystymosi principais. 

Vizija – Viešoji įstaiga „Šiaulių regiono plėtros agentūra“ – tai aktyvaus švietimo, verslo ir savivaldybių atstovų bendradarbiavimo centras, naujausių žinių ir gebėjimų židinys Šiaulių regione.

Viešosios įstaigos „Šiaulių regiono plėtros agentūra“ devizas – Jūsų sėkmė – mūsų tikslas!

Tikslas – skatinti Šiaulių apskrities socialinį ir ekonominį augimą, žinių visuomenės plėtrą, saugoti ir palaikyti unikalią krašto gamtinę ir kultūrinę vienovę.

Uždaviniai                                                   

  • Verslininkų, valstybės tarnautojų, ūkininkų mokymas, konsultavimas, perkvalifikavimas bei kitų paslaugų teikimas
  • Verslo, savivaldos institucijų darbuotojų švietimo, aktyvumo, kūrybiškumo skatinimas, profesinės kvalifikacijos kėlimas, plėtojant „Mokymosi visą gyvenimą“ koncepciją
  • Regiono investicinio patrauklumo ir konkurencingumo didinimas
  • ES paramos įsisavinimas Šiaulių regione
  • Regiono strategijų ir bendrųjų planų rengimas ir monitoringas
  • Turizmo skatinimas ir plėtra
  • Regiono aplinkos apsaugos problemų sprendimas, siekiant geresnės gyvenimo kokybės
  • Projektų rengimo ir administravimo paslaugų teikimas
  • Lietuvos regioninės politikos įtakojimas, siekiant Šiaulių regiono ekonominio – socialinio augimo
  • Regiono atstovavimas tarptautiniu mastu

Istorija: Viešoji įstaiga “Šiaulių regiono plėtros agentūra” įregistruota 1994 12 12, o 2004 03 10 reorganizuota prijungus viešąją įstaigą “Saulės euroregiono biuras”. Šiuo metu įstaigoje veikia 3 struktūriniai padaliniai: verslo konsultacijų skyrius; projektų rengimo ir administravimo skyrius bei mokymų skyrius.

Dalininkai:
Akmenės rajono savivaldybė (www.akmene.lt)
Joniškio rajono savivaldybė (www.joniskis.lt)
Kelmės rajono savivaldybė (www.kelme.lt)
Nacionalinė regionų plėtros agentūra (www.nrda.lt)
Pakruojo rajono savivaldybė (www.pakruojis.lt)
Radviliškio rajono savivaldybė (www.radviliskis.lt)
Šiaulių apskrities viršininko administracija (www.siauliai.aps.lt)
Šiaulių miesto savivaldybė (www.siauliai.lt)