Europiečiai atskleisti, kas jie noras buvo Baltųjų rūmų

Miuncheno Saugumo Konferencijoje švenčia savo prisijungė 55-oji gimtadienio. Ilgai rungtynių dėl saugumo konferencijoje, grandinės, jis užima vietą, o d. didybė Bayerischer Hof Hotel. O rusijos ir Kinijos spokesmen dalyvauti, tai iš esmės forumą Amerikiečių ir Europiečių atnaujinti savo saugumo įžadus.

Spaudos centras kartu su šalti gėrimai, laikraščiai, vertas ataskaitas, ir taip toliau, yra keletas mažų dėžučių, kurių sudėtyje yra dėlionės.

Nuobodus vaizdas, konferencijų salė, yra suskirstytas į 55 vienetų 55 metų tiems, kurie nori kai kurie atitraukti dėmesį nuo kalbos.

Dėlionės yra galbūt netikėta metafora valstybėje Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos (sms lån).

Jis yra užkluptas problemos; o tai, kad vokietijos Kanclerė Angela Merkel, tikriausiai jos paskutinio apsilankymo čia, o per savo kadenciją padarė visiškai aišku

Terminas-greitai artėja prie JAV Komercijos Departamento pateikti ataskaitą apie siūlomus tarifus nuo importuojamų automobilių, a. Merkel sakė, kad tokia perspektyva buvo baisu. Ji ragino tinkamai derybas šiuo klausimu.

JAV ataskaita rengiama atsižvelgiant į teisės aktų, kurie leidžia teikimo tarifų, taikomų prekėms, kurios gali kelti grėsmę JAV nacionaliniam saugumui.

Vokietijos kancleris buvo bukas. Ji pažymėjo, kad, pavyzdžiui, BMW didžiausias augalų iš tikrųjų buvo MŪSŲ valstybė, Pietų Karolina, iš kur daug transporto priemonių buvo eksportuojamas į Kiniją.

Tai tikrai grėsmę JAV saugumui, ji paklausė, rhetorically pridedant: „Tai šiek tiek šoko su mumis!“

Tačiau tarifų mūšis yra tik vienas iš begalė klausimų čia Miunchene, kurie sukelia įtampą tarp Koziris administravimo ir Europos sąjungininkių.

A. Merkel paklausė, ar dabar buvo tinkamas metas galvoti apie traukiant karių iš Sirijos Prezidentas Koziris siūlo daryti, kai mūšio prieš Islamo Valstybės grupė laimėjo.

Ji nesutiko su Koziris administracijos pastangas, traukite už kištuko, branduolinės susitarimą su Iranu, klausia, ar tai tikrai buvo geriausias būdas susidoroti su savo neigiamo elgesio (money) regione.

Ir ji išreiškė nusivylimą, apie tai, kad žlugo vidutinio Nuotolio Branduolinių Pajėgų (INF) sutartį. Ji pripažino, kad po „metų pažeidimus,“ Rusų ten buvo, turbūt, jokios alternatyvos.

Bet daugelis čia mano, kad tai yra sutarties su milžinišką reikšmę Europiečių, kurie tikrai neturėjo pasakyti apie jo žlugimą.

Paskelbta temoje Europiečiai atskleisti | Parašykite komentarą

Paramos iš mažų ūkių

VšĮ „Šiaulių regiono plėtros agentūra“ kviečia bendradarbiauti rengiant ir teikiant paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 m. programos veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“.

Galimi pareiškėjai: pagal šią priemonę paraiškas gali teikti pareiškėjai, kurių ūkio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, yra ne mažesnis kaip 4 000 Eur ir ne didesnis kaip 7 999 Eur pagal VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro apskaičiuotą ūkio ekonominį dydį 2016 m. sausio 1 d.

Tinkamos išlaidos:

Ø gamybinių naujų pastatų ir (arba) statinių statyba, rekonstrukcija ar kapitalinis remontas

 • Ø statybinės medžiagos;
 • nauja žemės ūkio technika ir įranga, technologiniai įrenginiai, kompiuterinė įranga, įskaitant programinę, N ir O kategorijų transporto priemonės;
 • infrastruktūra ūkininko valdoje;
 • bendrosios išlaidos;
 • ūkinių gyvūnų įsigijimas;
 • daugiamečių augalų įsigijimas ir jų sodinimas.

Finansuojamos nuo paramos paraiškos pateikimo patirtos išlaidos, bendrosios išlaidos finansuojamos patirtos ir 1 m. iki paraiškos pateikimo. Paramos lėšomis nėra finansuojamas sumokamas PVM.

Didžiausia galima projekto vertė ir intensyvumas: didžiausia ES parama smulkiam ūkiui pagal veiklos sritį „Parama smulkiems ūkiams“ yra iki 15 000 Eur. Parama išmokama dviem etapais per ne ilgesnį kaip 5 metų laikotarpį. Pirmoji išmokos dalis sudaro 80 proc. (12 000 Eur) prašomos ES paramos smulkiam ūkiui sumos ir yra išmokama priėmus sprendimą skirti paramą. Antroji išmoka (20 proc. arba 3 000 Eur) išmokama su sąlyga, kad smulkaus ūkio verslo planas buvo sėkmingai įgyvendintas. Parama gali sudaryti iki 100 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Paraiškas dalyvauti Programoje 2016 metais galima teikti iki gegužės 31 d.

VšĮ „Šiaulių regiono plėtros agentūra“ siūlo Jums kvalifikuotas nemokamas pirmines konsultacijas ir kokybiškas projekto paraiškų rengimo bei administravimo paslaugas.

Paskelbta temoje Paramos | Parašykite komentarą

VIiešajam Administavimui

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS DALYVAUTI ŠIAURĖS – BALTIJOS ŠALIŲ MOBILUMO IR TINKLAVEIKOS PROGRAMOJE VIEŠAJAM ADMINISTRAVIMUI

VšĮ „Šiaulių regiono plėtros agentūra“ kviečia bendradarbiauti rengiant ir teikiant paraiškas pagal Šiaurės – Baltijos šalių mobilumo ir tinklaveikos programą viešajam administravimui.
Šiaurės–Baltijos šalių mobilumo ir tinklaveikos programa viešajam administravimui (toliau – Programa) skiria finansinę paramą valstybės tarnautojams bei kitiems viešojo sektoriaus darbuotojams, norintiems vykti į stažuotes, mokymus, trumpalaikius darbinius vizitus Šiaurės ir Baltijos šalyse arba vykdantiems bendradarbiavimo tinklų veiklą minėtame regione.
Programoje dalyvauja Švedija, Suomija, Danija, Latvija, Estija, Lietuva, Norvegija ir Islandija bei trys autonominiai regionai: Alandų ir Farerų salos bei Grenlandija.

Programos tikslai

 • skatinti žinių perdavimą siekiant abipusės naudos įvairių sričių ir visų administracinių lygių (nacionalinio, regioninio, vietos) viešojo sektoriaus atstovams;
 • skatinti bendradarbiavimo tinklų veiklas politiškai prioritetinėse srityse;
 • skatinti pasikeitimą gerąja viešojo administravimo praktika ir prisidėti prie standartų harmonizavimo;
 • palengvinti įvairių ES fondų įsisavinimą ir bendrų projektų finansavimą Šiaurės ir Baltijos šalyse;
 • skatinti tarpsektorinį bendradarbiavimą;
 • skatinti ministerijų bendradarbiavimą;
 • skatinti vietinės bei regioninės valdžios kompetencijų ugdymą;
 • remti ilgalaikę veiklą.
  Metinis Programos biudžetas – 280 000 eurų. Programa padengia iki 60 procentų veiklos išlaidų.

Paraiškų teikimas ir svarstymas

 • Paraiškos teikiamos tik elektroniniu būdu.
 • Paraiškas individualia tvarka arba grupėmis gali teikti Šiaurės ir Baltijos šalių valstybės tarnautojai ir panašias funkcijas vykdantys viešojo sektoriaus atstovai.
 • Paraiškų teikėjai turi gerai mokėti darbinę anglų kalbą. Paraiškos, ataskaitos bei kiti programos dokumentai pateikiami anglų kalba.
 • Atrankos rezultatai paskelbiami per 8 savaites nuo paraiškų pateikimo termino pabaigos. Apie projektų atrankos rezultatus informuojami visi paraiškų teikėjai.
 • Sprendimai nėra skųstini.
 • Lėšos turi būti panaudotos per 12 mėnesių nuo finansavimo skyrimo.
Paskelbta temoje Administavimui | Parašykite komentarą

Tarptautinis Susitikimas

ORGANIZUOTAS SUSITIKIMAS DĖL LATVIJOS IR LIETUVOS BENDRADARBIAVIMO PER SIENĄ PROGRAMOS 2014 – 2020 M. ĮGYVENDINIMO GALIMYBIŲ

2016 m. kovo 15 d. Šiaulių universiteto bibliotekoje, konferencijų salėje, VšĮ „Šiaulių regiono plėtros agentūra“ su partneriu – Šiaulių universitetu – organizavo susitikimą dėl Latvijos – Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos 2014 – 2020 metų įgyvendinimo galimybių. Susitikime dalyvavo daugiau nei 100 potencialių Latvijos – Lietuvos bendradarbiavimo per sieną 2014 – 2020 programos dalyvių iš Latvijos ir Lietuvos.

Susirinkusius dalyvius sveikino VšĮ „Šiaulių regiono plėtros agentūra“ l. e. p. direktorė Eglė Petraitytė ir Šiaulių universiteto Mokslo instituto direktorė, profesorė, biomedicinos mokslų daktarė Ingrida Šaulienė. Su Latvijos – Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos 2014 – 2020 prioritetais supažindino VšĮ „Šiaulių regiono plėtros agentūra“ atstovai, gerąją patirtį, diegiant inovacijas regione ir įgyvendinant Latvijos – Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektus, pristatė Šiaulių universiteto Socialinės partnerystės ir inovacijų centro direktorė, daktarė Eglė Gerulaitienė.

Savo patirtį ir įveiktus iššūkius pristatė „Kurzemes plānošanas reģions“ (Latvija) projektų skyriaus vadovė Aiga Petkevicā. Technologines inovacijas ir jų pritaikomumą projektinėje veikloje pristatė UAB „MultimediaMark“ direktorius Vytautas Švėgžda. Pristatymo metu dalyviai aktyviai naudojosi galimybe išmėginti vieną iš naujausių technologinių inovacijų – virtualią realybę.

Darbo grupėse metu, susitikimo dalyviai išsakė savo projektines idėjas, diskutavo jų aktualumo ir įgyvendinimo klausimais, ieškojo potencialių partnerių būsimiems projektams pagal Latvijos – Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą 2014 – 2020.

Paskelbta temoje Susitikimas | Parašykite komentarą

Daugiabučių namų atnaujinimas

Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa pradėta dar 2005 metais ir nuo to laiko keletą kartų buvo parengtos įstatymų, reglamentuojančių daugiabučių atnaujinimą, pataisos, peržiūrėtos ir atnaujintos programos taisyklės ir sąlygos taip siekiant sudaryti kuo palankesnes sąlygas dalyvauti programoje.

Pirminės sąlygos dalyvauti daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje:

• Programoje gali dalyvauti tik daugiabučiai namai (daugiabutis namas – tai trijų ir daugiau butų gyvenamasis namas, kuriame gali būti ir negyvenamųjų patalpų – prekybos, administracinės, viešojo maitinimo ir kitos);

• Daugiabutis namas turi būti pastatytas pagal galiojusius iki 1993 m. statybos techninius normatyvus.

Šiuo metu būsto savininkai gali pasirinkti, ar įgyvendinti namo atnaujinimo projektą pagal Vyriausybės patvirtintą programą, ar pagal ją atitinkančias savivaldybių programas:

• Atnaujinimas daugiabučių namų administratorių ar bendrijų pirmininkų iniciatyva: Pagal šį modelį, daugiabučių namų atnaujinimas įgyvendinamas gyventojų iniciatyva per bendrijos pirmininką, daugiabučio namo administratorių ar daugiabutį administruojančią įmonę. Čia svarbi gyventojų iniciatyva ir sutikimas dalyvauti programoje. Daugiabučio namo butų savininkai programoje gali dalyvauti savo lėšomis arba kreiptis kredito į finansinę instituciją.

• Atnaujinimas savivaldybių iniciatyva: Savivaldybės savo iniciatyva atrenka neefektyviausiai energiją vartojančius daugiabučius namus (kai kuriais atvejais gyventojai pasiūlo neefektyviausiai energiją vartojančius namus) ir paskiria Programos administratorius, kurie įgyvendina šių daugiabučių namų atnaujinimą. Šio modelio esmė yra ta, kad būsto savininkams patiems nereikia prisiimti jokių organizacinių ir kreditinių įsipareigojimų bei projekto įgyvendinimo rizikų.

Daugiau informacijos yra čia.

VšĮ „Šiaulių regiono plėtros agentūra“, vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. T-199 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo ir administratoriaus skyrimo“, yra paskirta Šiaulių miesto savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimo administratoriumi.

Paskelbta temoje Modernizavimas | Parašykite komentarą